កោងកាង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឈ្មោះឈើដោះនៅសមុទ្រ។
  2. ភូមិនៃឃុំបន្សាយត្រែង
  3. ឃុំនៃស្រុកពញាក្រែក