កោះខ្សាច់ទន្លា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកស្អាង