កោះតាស៊ុយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកព្រែកប្រសព្វ