កោះពងសត្វ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. សង្កាត់នៃក្រុងសិរីសោភ័ណ
  2. ភូមិនៃសង្កាត់កោះពងសត្វ