កំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សិលាចារឹកវត្តអធ្វា

  1. កុំ