កំពង់រទេះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អតីតឃុំនៃស្រុកស្ទឹងសែន
  2. សង្កាត់នៃក្រុងស្ទឹងសែន
  3. អតីតភូមិនៃឃុំកំពង់រទេះ
  4. ភូមិនៃសង្កាត់កំពង់រទេះ
  5. ភូមិនៃឃុំកោះចិន
  6. ភូមិនៃឃុំបឹងចារ
  7. ភូមិនៃឃុំពពែត