ក្បាលកោះខាងលិច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំកោះខ្សាច់ទន្លា