ក្បាលទំនប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំអូរសំព័រ
  2. ភូមិនៃសង្កាត់បឹងទំពុន