ក្បាលស្ពាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ស្ទឹងដែលមានឆ្លាក់លិង្គ១០០០ ក្នុងសម័យឧទយាទិត្យវម៌្មទី២ ចុងសតវត្សទី១១ ដើមសតវត្សទី១២ រចនាបថបាពួន ព្រហ្មញ្ញសាសនា
  2. ភូមិនៃសង្កាត់ម្កាក់
  3. ភូមិនៃសង្កាត់ព្រះពន្លា
  4. អតីតភូមិនៃឃុំព្រះពន្លា
  5. ភូមិនៃឃុំមាល័យ
  6. ភូមិនៃឃុំល្វា
  7. ភូមិនៃសង្កាត់ពោធិ៍តាហោ