ក្រពេញភេទ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បារាំង glande reproductrice

  1. ក្រពេញផលិតអរម៉ូនភេទ និងកាម៉ែត (ឧទា: ពងស្វាស អូវែ)។