ក្លែប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) សាច់​ស្រទាប់​នៃ​ផ្លែ​ឈើ : ក្លែប​ខ្នុរ, ក្លែប​ទុរេន ជាដើម ។