ខាំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) កាត់​ដោយ​ធ្មេញ, ដោយ​ចង្កូម : ឆ្កែ​ខាំ ។