ខឺនយ៉ុម៉ិ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ជប៉ុន[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

ខឺនយ៉ុម៉ិ (hiragana くんよみ, rōmaji kun'yomi)

  1. 訓読み, 訓読: ការអានអក្សរកាន់ជិដោយជនជាតិជប៉ុន ដោយយោងតាមភាសាជប៉ុនពីកំនើត។