ខុន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ขุน ស. ( ន. ) (គន អ. ថ. ខុន “មនុស្ស”) ឈ្មោះ​កូន​ចត្រង្គ​ដែល​សន្មត​ថា​ជា​ស្ដេច : ខុន​ចត្រង្គ ។