ខុប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ង​ចូល, កោង​ចូល : មាត់​ខុប, ក្រចក​ខុប, រាង​ខុប​បន្តិច ។