ខួង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ទម្លុះ​ដោយ​ដែក​ខួង : ខួង​ឈើ ។

( ន. ) ដែក​ស្វាន​មាន​ស្ពឺ​មួល មាន​ដង​កាន់​មួល​សម្រាប់​បន្ស៉ី​ឲ្យ​មុត​ជ្រៅ ឬ ឲ្យ​ធ្លុះ : ដែក​ខួង ។

  1. ក្បាច់ខួងមានរបៀបរាំដោយប្រើចុងមេដៃនិងចុងម្រាមដៃកណ្ដាលទល់ភ្ជាប់គ្នាកើតចេញជារង្វង់មូល ឯម្រាមបីទៀតកាច់ងស្ទើតឡើងដែលមានលំនាំដូចផ្លែឈើចាស់។