ខៀវ

ដោយWiktionary

( គុ. ) ពណ៌​ផ្ទៃ​មេឃ​ជា​ប្រក្រតី ។

ន័យដូច[កែប្រែ]