ខ្ទិះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ប្រេង​ដូង​ស្រស់ ដែល​ទើប​ច្របាច់​យក​ពី​សាច់​ដូង​មិន​ទាន់​ចំរាញ់​ឲ្យ​ដាក់​ទឹក : ខ្ទិះ​ដូង ។ ឈ្មោះ​ដូង​ម្យ៉ាង​ផ្លែ​ទុំ​មាន​សាច់​ទន់​ជា​ខ្ទិះ​តែ​ម្ដង : ដូង​ខ្ទិះ ។