ខ្ទឹមស្លឹក

ពីWiktionary

(Welsh onion): តិណជាតិ​អម្បូរ​ខ្ទឹម​មាន​គល់​ពណ៌​ស​រាង​មូល ស្លឹក​ពណ៌​បៃតង រាង​ជា​បំពង់ ។ គេ​ប្រើ​ជា​គ្រឿងទេស​ក្នុង​ម្ហូបអាហារ និង​ប្រើ​ជា​ឱសថ អាច​ជួយ​សម្រួល​ផ្លូវ​ដង្ហើម ធ្វើ​ឲ្យ​ដើរ​ខ្យល់ និង​សម្រួល​សរសៃ​ឈាម ។ អ្នកស្រី ឌី ផុន ហៅ «ខ្ទឹមសន្លឹក ឬ ខ្ទឹមសណ្ដែក» ខ្ទឹមខ្យល់