ខ្ទើយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) មនុស្ស​មាន​ភេទ ស្ទើរ​ប្រុស ស្ទើរ​ស្រី : មនុស្ស​ខ្ទើយ ។