ខ្នងភ្នំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកស្វាយលើ