ខ្នារក្រៅ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំកន្ទួត ស្រុកស្វាយលើ