ខ្លាឃ្មុំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំគោកធ្លកលើ
  2. ភូមិនៃឃុំខ្នងភ្នំ ស្រុកស្វាយលើ