ខ្វារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) កាវ​ទាញ​ដោយ​កង្វារ : ខ្វារ​ក្ដាម, ខ្វារ​កង្កែប ។