ខ្វិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. បា. ( ន. ) (កបិដ្ឋ គួរ​សរសេរ ក្វិដ្ឋ) ឈ្មោះ​ឈើ​មាន​ផ្លែ​បរិភោគ​បាន សន្ដាន​នឹង​ក្រសាំង ។ ខ្វិត​មាន​ពីរ​ប្រភេទ គឺ ខ្វិត​ធំ មាន​ផ្លែ​ធំ​ៗ ; ខ្វិត​តូច ឬ ខ្វិត​ធម្មតា មាន​ផ្លែ​តូច​ៗ ។
  2. ( ន. ) ពន្លាក​តូច​សម្រាប់​ជាង​ឆ្លាក់ ។
  3. ( កិ. វិ. ) ពាក្យ​សម្រាប់​ចម្រើន​ពាក្យ​ឱប, ពាក្យ​កៀវ​ឲ្យ​ប្លែក​ឡើង : ឱប​ខ្វិត, គឺ​ឱប​ជាប់, ជិត, ស្និទ្ធ ។
  4. ភូមិនៃឃុំព្រែកខ្ពប
  5. ភូមិនៃឃុំតាំងក្រសាំង
  6. ភូមិនៃឃុំស្វាយពោធិ៍
  7. ភូមិនៃឃុំពង្រ
  8. ភូមិនៃឃុំពាំងល្វា
  9. ភូមិនៃសង្កាត់សាក់សំពៅ
  10. ភូមិនៃឃុំធាយ