ខ្សែ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ប្រដាប់​សម្រាប់​ចង ធ្វើ ឬ វេញ​ដោយ​ផ្ដៅ ដោយ​ជក់​ដូង ឬ សរសៃ​ធ្មៃ, សូត្រ​ជាដើម ។