គគីរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​ធំ​មួយ​ប្រភេទ សាច់​រឹង​ជាប់​សម្រាប់​ប្រើ​ធ្វើ​ទូក​និង​ការ​ឯ​ទៀត​ផ្សេង​ៗ ។ គគីរ​មាន​ឈ្មោះ​ច្រើន​យ៉ាង មាន គគីរ​ថ្ម, គគីរ​ខ្សាច់ ជាដើម ។
 2. ភូមិនៃឃុំភ្នំព្រឹក
 3. ភូមិនៃឃុំកោះអណ្ដែត
 4. ឃុំនៃស្រុកមេមត់
 5. ភូមិនៃឃុំកក់
 6. ភូមិនៃឃុំល្ងៀង
 7. ភូមិនៃឃុំសាលាវិស័យ
 8. ឃុំនៃស្រុកកៀនស្វាយ
 9. ភូមិនៃឃុំបិតត្រាំង
 10. ឃុំនៃស្រុករមាសហែក
 11. ភូមិនៃឃុំគគីរ