គគីរធំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកបារាយណ៍
  2. ឃុំនៃស្រុកកៀនស្វាយ
  3. ភូមិនៃឃុំគគីរធំ