គាត់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( បុ. ) គេ, អ្នក : បង​ខ្ញុំ​ធ្វើ​ការ​មិន​កើត ព្រោះ​គាត់​មិន​សូវ​សប្បាយ ។