គីង្គក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ឈ្មោះ​សត្វ​ពួក ១ រាង​អើត​មុខ​ស្បែក​គគ្រាត សន្ដាន​នឹង​កង្កែប​ តែ​នៅ​លើ​គោក ។
  2. ប្រទាល​មួយ​យ៉ាង​មាន​សណ្ឋាន​បែប​គីង្គក់​ ហៅ​ថា ប្រទាល​គីង្គក់ Bletilla hyacinthina។
  3. Batrachomoeus trispinosus Three-spined frogfish