Jump to content

គីមី

ពីWiktionary

បារ. ( ន. ) (Chimie) វិទ្យា​សាស្ត្រ​សម្រាប់​ពិនិត្យ​ពិចារណា​អំពី​ធម្ម​ជាតិ​និង​គុណ​ភាព​នៃ​វត្ថុ​ធាតុ​ផ្សេង​ៗ, ការ​ផ្សំ​វត្ថុ​ធាតុ​ផ្សេង​ៗ ឲ្យ​រលាយ​ចូល​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក ។ វិទ្យា​សាស្ត្រ​ផ្នែក​ខាង​អង្គ​សរល ។