គុម្ពោត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បា. ( ន. ) (ថា គុម្ពោ តាម​វិធី​បំបែក​នាម​ស័ព្ទ) គុម្ព​ឈើ​តូច​ៗ ដែល​ដុះ​ជុំ​គ្នា​ ១ ដុំ​ៗ : គុម្ពោត​ឈើ ។ ព.ប្រ. ល្បិច , កន្លៀត, អាថ៌​កំបាំង : អញ​ស្គាល់​ហើយ​គុម្ពោត​នុ៎ះ !