គុយទាវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចិ. ( ន. ) ឈ្មោះ​ម្ហូប​ចិន​ម្យ៉ាង ធ្វើ​ដោយ​សរសៃ​ម្សៅ​ខ្សាយ​ដែល​ហាន់ ស្រុះ​លាយ​នឹង​សាច់​ចិញ្ច្រាំ ផ្សំ​នឹង​គ្រឿង​ផ្សេង​ៗ ។ សរសៃ​ម្សៅ​ហាន់​នោះ ក៏​ហៅ គុយទាវ ដែរ ។