គូលែន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ មាន​ផ្លែ​ជា​អាហារ, ផ្លែ​មាន​សណ្ឋាន​ប្រហែល​ផ្លែ​ទៀប​ខ្មែរ​តែ​តូច​ជាង​ច្រើន, ស្រដៀង​គ្នា​ស្ទើរ​ចាប់​ច្រឡំ​ផ្លែ​សិរមាន់, មាន​គ្រាប់​តែ ១ សណ្ឋាន​សាច់​រុំ​គ្រាប់​ដូច​ផ្លែ​មៀន, ស្លឹក​វែង​ៗ​ស្រួច​ចុង; ក្នុង​កម្ពុជ​រដ្ឋ​មាន​សម្បូរណ៌​តែ​នៅ​ភ្នំ​គូលែន ក្នុង​ខែត្រ​សៀមរាប, ប៉ុន្តែ​មាន​ផ្លែ​តូច​ៗ ហើយ​សាច់​ស្ដើង​ៗ ទាំង​រស​ជាតិ​ក៏​ជូរ, ចាញ់​គូលែន​ដែល​មក​ពី​ប្រទេស​ក្រៅ ។
  2. ( ន. ) ឈ្មោះ​ភ្នំ ១ នៅ​ក្នុង​ខែត្រ​សៀមរាប​ដែន​កម្ពុជា; ប្រហែល​ជា​ឲ្យ​ឈ្មោះ តាម​ទំនង​ដែល​មាន​ដើម​គូលែន​ដុះ​ច្រើន​ទេ​ដឹង ? : ភ្នំ​គូលែន ។
  3. ស្រុកនៃខេត្តព្រះវិហារ
  4. ផ្សារនៅស្រុកគូលែន