គោ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. បា. ( ន. ) (ប្រែ​បាន​ច្រើន​យ៉ាង​គឺ “ឋាន​សួគ៌; រស្មី; ខ្សែ​ផ្លេកបន្ទោរ; កាំ​រន្ទះ; ព្រះ​អាទិត្យ; ព្រះ​ចន្ទ្រ; រោម​តាម​រាង​កាយ; ប្រស្រី​ភ្នែក; ទឹក; សំដី; ទិស; សរ (ព្រួញ); ពេជ្រ; អារម្មណ៍; ផែនដី; គោ; មាតា...”) សត្វ​ពាហនៈ​សម្រាប់​ប្រើ​ទឹម​ដឹក​អូស ជា​សត្វ​មាន​ប្រយោជន៍​យ៉ាង​សំខាន់​របស់​មនុស្ស (ម. ព. ក្របី ផង) ។