គោរព

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

គោរប់ សំ. បា. ( ន. ) (គៅរវ; គារវ) សេចក្ដី​លំអុត, លំអុតលំឱន, ឱន​លំទោន, ដំណើរ​ប្រតិបត្តិ​តាម​សេចក្ដី​កោត​ក្រែង, ដំណើរ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ ។ ប្រើ​ក្លាយ​មក​ជា កិ. : កូន​ត្រូវ​គោរព​មាតា​បិតា, សិស្ស​ត្រូវ​គោរព​គ្រូ, អ្នក​បួស​ត្រូវ​គោរព​សិក្ខាបទ, ប្រជាជន​ត្រូវ​គោរព​ព្រះ​មហា​ក្សត្រ, ជនានុជន​ត្រូវ​គោរព​ច្បាប់, ពុទ្ធ​សាសនិកជន​ត្រូវ​គោរព​ព្រះ​ពុទ្ធ​សាសនា ។