គ្រើល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ១​[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

គ្រើល

  1. ឈ្មោះ​ឈើ​ធំ​មួយ​ប្រភេទ​មាន​ជ័រ សម្រាប់​ធ្វើ​ម្រ័ក្សណ៍ : ដើម​គ្រើល, ជ័រ​គ្រើល។

និរុត្តិសាស្ត្រ២​[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ គ្រើល

នាម[កែប្រែ]

គ្រើល

  1. ភូមិនៃឃុំស្វាយរំពា
  2. ភូមិនៃឃុំអណ្ដូងពោធិ៍
  3. ភូមិនៃឃុំអន្សោង
  4. ភូមិនៃឃុំព្រៃរំដេង