គ្រឿង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) វត្ថុ​ច្រើន​មុខ​ផ្សំ​គ្នា​ជា​ពួក​មួយ : គ្រឿង​ល្ខោន, គ្រឿង​ចក្រ, គ្រឿង​សម្ល, គ្រឿង​មាស, គ្រឿង​ប្រាក់, គ្រឿង​រទេះ, គ្រឿង​ផ្ទះ ... ។