ងក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈើ​ក្ងុក ឬ ដែក​មូល​ក្រវង់ មាន​ខ្សែ​ធំ ឬ ព្រ័ត្រ​ត្រកួញ ចង​ភ្ជាប់​មាំ សម្រាប់​វាយ​ជែង​ដំរី​ឲ្យ​បោល ។

( កិ. ) ឱន, បង្អោន​ក្បាល​ចុះ​ហើយ​ងើយ​ឡើង : ងក់​ក្បាល ។ អង្គុយ​ងក់ គឺ​អង្គុយ​កុក ។ ងក់​ងើក​ៗ គឺ​ងក់​ផ្ងាក់​ផ្ងើក​រឿយ​ៗ ។