ងប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ គុ. ) ជ្រប់​ងោង; មុខ​រឹង : ជាង ២ ខែ​ហើយ​វា​ងប់​តែ​នឹង​ល្បែង មិន​សូវ​មក​ផ្ទះ​សំបែង​ទេ ។

( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​តូច​មួយ​ប្រភេទ ស្លឹក​ក្រពុល, ស្លឹក​ប្រើ​ធ្វើ​ជា​ថ្នាំ​ស្រឡាប​រំងាប់​ចំហាយ​គ្រុន​ក្ដៅ ឬ ធ្វើ​ជា​បន្លែ​ស្ល​ស្រឡក់​ក៏​បាន; អ្នក​ខ្លះ​ហៅ​ថា ដើម​ឡេវ​អាវ ព្រោះ​មាន​ផ្កា, ផ្លែ​សណ្ឋាន​ដូច​ឡេវ​អាវ ។