ងរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) សំដែង​អាការ​មាយា នាំ​ងរ : ងរ​ចុះ, ងរ​ឡើង ។