ងើយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) បែរ​មុខ​ផ្ងារ​ទៅ​លើ : ងើយ​មើល​មេឃ ។ គុ. ដែល​មាន​លំនាំ​ឆ្ងើយ ។