ង៉ៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ថ្ងៃ ។ ពាក្យ​សាមញ្ញ ជា​គ្រាម​ភាសា : តាម​តែ​ង៉ៃ​ណា​ក៏​បាន ។