ចក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. ( ន. ) សេវាល​ជាតិ​ពួក​មួយ អណ្ដែត​លើ​ទឹក ។
 2. ស. ( ន. ) (ច្ចក អ. ថ. ចក “កូន​ផ្តិល​បណ្ដែត”) ឈ្មោះ​ពែង​មួយ​យ៉ាង​មាន​រូប​តូច​រាក់ : ទឹក​មួយ​ពែង​ចក ។
 3. ភូមិនៃឃុំរហាល
 4. អតីតភូមិនៃឃុំព្រះពន្លា
 5. ភូមិនៃសង្កាត់ព្រះពន្លា
 6. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងព្រះ
 7. ឃុំនៃស្រុកអូររាំងឪ
 8. ភូមិនៃឃុំចក
 9. ឃុំនៃស្រុកបរិបូណ៌
 10. ភូមិនៃឃុំចក
 11. ភូមិនៃឃុំច្រេស
 12. ភូមិនៃឃុំកំពង់ចិនជើង
 13. ភូមិនៃឃុំបែកចាន
 14. ភូមិនៃឃុំធាយ
 15. ភូមិនៃឃុំសង្វើយ
 16. ភូមិនៃឃុំកំពង់ចក
 17. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងសាប
 18. ភូមិនៃសង្កាត់រកាក្នុង