ចក្រ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ច័ក សំ.; បា. ( ន. ) (ចក្ក) កង់; កង់​មាន​កាំ; អាវុធ​មាន​សណ្ឋាន​ជា​វង់​មូល​មាន​ងៀង​ជា​បន្លា​ជុំ​វិញ មាន​មុខ​មុត; មណ្ឌល, រង្វង់​មូល; ប្រទេស, អាណា​ខេត្ត; ពួក, ហ្វូង; កង​ទ័ព; កណ្ដាប់​ព័ទ្ធ​ជុំ​វិញ ... ។