ចក្រភពណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ប្រវត្តិសាស្ត្រ) Nazi Germany Empire, Empire de Nazi Allemagne រដ្ឋដែលមានអត្ថិភាពពីឆ្នាំ១៩៣៣ ដល់ ឆ្នាំ១៩៤៥ នៃគ.ស.។ ចក្រភពនេះដឹកនាំដោយអាដុល អ៊ីត្លែរ (Adolf Hitler, 1934-1945) ប្រកាប់យករបបសាធារណរដ្ឋ របស់គណបក្សពលករជាតិសង្គមនិយមអាល្លឺម៉ង់ (Parti national-scialiste des travaillers allemands) ដែលជាទូទៅគេស្គាល់ថាជាគណបក្សណាស៊ី។ នៅឆ្នាំ១៩៣៩ ចក្រភពនេះ មានផ្ទៃដីទំហំ ៦៣៣៧៨៦ គម. ដោយបានពង្រីកឥទ្ធិពលលើប្រទេសអូទ្រីស ឆេកូស្លូវ៉ាគី ប៉ូឡូញ ហូឡង់ បែលហ្ស៊ិក បារាំង សហភាពសូវៀត ន័រវែស ស៊ុយអែត អ៊ីស្លង់។ រដ្ឋធានីនៃចក្រភពនេះគឺ បែរឡាំង និង ប្រើភាសាអាល្លឺម៉ង់។