ចក្រភពអាំងកា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ប្រវត្តិសាស្ត្រ) Inca Empire, Empire inca រដ្ឋដែលមានអត្ថិភាពពីឆ្នាំ១៤៣៨ ដល់ ១៥៣៣។ ចក្រភពនេះ បង្កើតឡើងដោយស្ដេចប៉ាចាគូតិច (Pachacutec, 1438-1471) ដែលមានផ្ទៃដីធំបំផុតមួយនៅទ្វីបអាម៉េរិក មុនការមកដល់របស់លោកគ្រីស្តូហ្វ កូឡុំ ឆ្នាំ១៤៩២ ដោយមានផ្ទៃដីទំហំ ២០០០០០០ គម.២ (ឆ្នាំ១៥២៧)។ អតីតចក្រភពនេះ សព្វថ្ងៃគឺជាផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសប៉េរូ អេក្វាទ័រ និងមួយភាគនៃប្រទេសបូលីវី អាហ្សង់ទីន ស៊ីលី ហើយនិងកូឡុំប៊ី។ រាជធានីនៃចក្រភពនេះគឺ គូស្កូ (Cuzco)។ ពួកគេគោរពសាសនាអាំងកា និងប្រើភាសាកេចូ (Quechua)។