ចក្រវិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចក្រវិតជាមិត្តរបស់ក្រុងរាពណ៍ សោយរាជ្យនៅនគរមូលីវន្ត ពេលដឹងថាក្រុងរាពណ៍ស្លាប់ ហើយអាផៃណាសូរីវង្សមកអញ្ជើញ ចក្រវិតបានលើកទ័ពមកច្បាំងនិងពិភេក។ ចក្រវិតបានចាប់ពិភេកទុកហើយរឹបអូសយកនគរលង្កាទាំងមូលព្រមទាំងចង់សម្លាប់ពិភេកថែមទៀត តែអាផៃណាសូរីវង្សសូមកុំអោយសម្លាប់។ ចក្រវិតចាប់ពិភេកដាក់ក្នុងទ្រុងមួយ ហើយវិលត្រលប់ទៅនគរវិញ។ ចក្រវិតមានសម្បុរពណ៌សាច់ខ្ចី ពាក់ម្កុដកន្ទុយហង្ស មានមុខ4ដៃ6។ ក្នុងរូបនេះចក្រវិតបែងភាគមានមុខ1 ដៃ6 កាន់គ្រឿងអាវុធផ្សេងៗ។