ចង្កុលណី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចង់-កុល-ល៉ៈណី ( ន. ) ឈ្មោះ​វារិជជាតិ​មួយ​ប្រភេទ ពួក​ឈូក, មាន​កេសរ​ផ្កា​ច្រើន​ស្រទាប់, ផ្កា​បែក​ជា​ខ្នែង​ត​ពី​គ្នា​ជា​បី ឬ ជា​បួន​ទៅ​ទៀត​ក៏​មាន ។