ចង្កូត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) គ្រឿង​ប្រដាប់​សម្រាប់​ឆ្កូត​កាច់​បំបែរ​តម្រង់​នាវា​និង​រថយន្ត​ជា​ដើម : អ្នក​កាន់​ចង្កូត, ចង្កូត​ទូក, ចង្កូត​រថយន្ត ។